Priser

Offentlig sygesikring
Fysioterapi er en del af det offentlige sundhedsvæsen.
Derfor gives der tilskud til din behandling ved lægehenvist behandling.
Det behøver ikke at være din egen læge, der henviser – det kan også være en anden læge, der har undersøgt eller behandlet dig.

Sygeforsikringen Danmark
Er du medlem af “Danmark”, får du tilskud til din egen andel af
regningen.
Dette tilskud kan udgøre helt op til godt 60%. Se mere om Sygeforsikringen Danmark på www.sygeforsikring.dk

Forsikringsskade
Har du fra dit forsikringsselskab modtaget en skriftlig accept af, at de dækker behandlingsudgifterne i forbindelse med din skade, kan du få dine behandlingsudgifter refunderet af forsikringsselskabet ved indsendelse af kvittering.

Medicinkort
Hvis du har et medicinkort, kan du muligvis få yderligere tilskud.

Behandlingstakster
Takster for behandling reguleres hvert år pr. 1. april og 1. oktober.

På dette link kan du se de aktuelle takster