Læge Mogens Frost

Arbejdsmåde:

Jeg, Mogens Frost, har i mange år som praktiserende læge beskæftiget mig med manuel medicin, og har besluttet at starte en klinik for herved at kunne tilbyde behandlinger til patienter med bevægeapparatsproblemer.

Med disse teknikker kan man diagnostisere og behandle ovennævnte lidelser.

 

Om klinikken:

Jeg er læge med eksamen fra Århus Universitet i 1973.

Har været praktiserende læge i 40 år.

Diplomlæge i manuel medicin.

Medlem af selskab for muskulosceletal medicin:DSMM (nærmere på hjemmesiden www.dsmm.org)

 

Kontakt:

Klinikadresse er Vestergade 120, 7200 Grindsted.

Konsultation efter aftale på telefon: 23323632 onsdag kl. 8-9. (Besvarer IKKE sms-henvendelser).

Konsultation Èn dag om ugen (onsdag)

Priser.

1. Behandling:

  • anamnese
  • undersøgelse
  • behandling.

800,- kr.

Evt. senere behandling:

450,- kr.

Betales kontant i forbindelse med konsultationen.

 

Det er ikke nødvendigt med med henvisning fra egen læge, men jeg finder, det er en fordel, at egen læge er indforstået med behandling hos undertegnede.

Der udfyldes IKKE forsikrings- eller sygeerklæringer.