Sygesikring Danmark

  • Home
  • Sygesikringen Danmark

Krav for opnåelse af tilskud fra
Sygesikringen Danmark

Kravene for at modtage tilskud til fysioterapi inkluderer at behandlingen udføres af en autoriseret fysioterapeut i EU/EØS/UK. I Danmark kræves der ikke en lægehenvisning, men de samme krav til behandlere, årsag og behandling skal opfyldes som for en lægehenvisning ifølge overenskomsten mellem regionerne og Danske Fysioterapeuter.

En første konsultation er nødvendig for at indlede et forløb hos en fysioterapeut, og kun én første konsultation kan få tilskud for samme sygdomsaktivitet. Maksimalt én behandling kan få tilskud pr. dag, men tilskud kan gives til en normalbehandling, kort behandling eller første konsultation på samme dag som holdtræning. Dog kan der ikke gives tilskud til individuel behandling og opfølgende træningsterapi samme dag, undtagen for én kort behandling efter opfølgende træningsterapi.

De behandlingsformer, der kan få tilskud, skal være omfattet af overenskomsten mellem regionerne og Danske Fysioterapeuter, herunder midlertidige ydelser.

Tilskud gives, når der er indikation for fysioterapeutisk behandling, journalnotater er foretaget på patienterne, patienterne oplever symptomer eller funktionsnedsættelse, og der ikke er tale om rasktræning eller primær forebyggelse.

Gældende priser

Her kan du se gældende priser for tilskud fra Sygesikringen Danmark for sikringsgruppe 1, 2, og 5
Er du i tvivl omkring den totale omkostning, så spørg endelig i vores reception.
Her kan vi give dig de helt korrekte priser.