Privat Sygesikring/Forsikring

  • Home
  • Privat Sygesikring

Hvad er du dækket af?

Det kan være rigtig svært at svare på da private sygesikringer-/forsikringer, kan være udformet forskelligt.
Det er meget forskelligt hvordan forsikringsselskaberne håndterer og hvordan de dækker omkostningerne.

Hvad er den rigtige vej at gå?

Ja det her er sådan lidt hønen eller ægget, men har du fra dit forsikringsselskab modtaget en skriftlig accept af, at de dækker behandlingsudgifterne i forbindelse med din skade, kan du få dine behandlingsudgifter refunderet af forsikringsselskabet ved indsendelse af kvittering.

Derfor bør du som et udgangspunkt altid tage fat i dit forsikringsselskab og finde ud af om de dækker dine omkostninger.

 

Medicinkort og takster

Hvis du har et medicinkort, kan du muligvis få yderligere tilskud.

Vi følger de af Danske Fysioterapeuter aftalte satser på fysioterapiområdet.