Offentlig Sygesikring

  • Home
  • Offentlige sygesikring

Hvad dækker den offentlige danske sygesikring?

Den danske offentlige sygesikring, også kendt som “den offentlige sygesikring”, dækker en række sundhedsydelser og behandlinger for borgerne i Danmark.

Hvad dækkes der så?

Du kan efter henvisning få tilskud til behandling hos en autoriseret fysioterapeut, som har overenskomst med det offentlige. Tilskuddet er på ca. 40% af det honorar som er fastsat i overenskomsten. Du kan få henvisningen hos din praktiserende læge, eller af den speciallæge som har dig under behandling for en sygdom, som kræver fysioterapeutisk behandling.

Behandlingen kan omfatte:

  • Øvelsesterapi, Massage, Varmebehandlinger, Ultralyd, Afspænding, El-stimulation, Lungefysioterapi, Stræk, Ledoptræning.

Handicap og Fysioterapi?

Har du et varigt (langvarigt) fysisk handicap, kan du efter nærmere bestemte regler gratis få fysioterapeutisk behandling.

Du kan som handicappet også få tilskud til ridefysioterapi efter nærmere bestemte regler. Tilskuddet udgør 80-100% af fysioterapeutens honorar.