Fascial Ma

Fascial Manipulation versus kontrolgruppe

Fascial Manipulation versus kontrolgruppe

Kronisk ankelsvaghed (CAI) er et af de mest almindelige syndromer, der opstår efter en indledende forstuvning af anklen.
Forstuvninger er ofte forbundet med tilbagevendende forstuvninger, tab af bevægelsesomfang (ROM) og mangler i proprioception og postural kontrol.
Formålene var at vurdere effektiviteten af Fascial Manipulation® (FM) som en forebyggende foranstaltning hos semi-professionelle idrætsudøvere med CAI, og at overvåge symptomatologi, ligevægt og ROM af den skadede ankel. Et enkeltblindet randomiseret kontrolleret forsøg blev udført i rehabiliteringsafdelingen på et medicinsk center. Ni semi-professionelle mandlige fodboldspillere blev rekrutteret.

Ni forsøgspersoner uden tidligere symptomatologi blev tildelt en baselinjegruppe, mens tyve symptomatiske forsøgspersoner blev randomiseret enten til studie- eller kontrolgruppen. Alle tre grupper fulgte et specifikt træningsprogram. 

Kontrolgruppen fulgte normale træningsprotokoller og modtog standard lægehjælp. Studiegruppen modtog yderligere tre FM-behandlingssessioner. Symptomatologi og ROM-resultater blev registreret for alle spillere ved baseline, før hver behandling for behandlingsgruppen og ved 1-, 3- og 6-måneders opfølgninger. Efter et år blev der udført yderligere opfølgning via telefon. 

Fire alvorlige ankelskader og en mild ankelskade blev rapporteret i kontrolgruppen i forsøgsperioden. 6-måneders resultaterne i studiegruppen viste statistisk signifikante forbedringer. 1-års opfølgningen rapporterede fraværet af nogen rapporterede skader i studiegruppen. FM var effektiv til at forbedre ROM og symptomatologi hos fodboldspillere med CAI. FM-interventionen var effektiv til at forebygge skader i stikprøven.

De helt rigtige priser

Om din behandling dækkes af den offentlige sygesikring, Sygeforsikringen Danmark eller en privat forsikring, så er du meget velkommen hos os.

Professionel Team

Medarbejdergruppe hos Grindsted Fysioterapi og Træning er helt igennem proffesionele, korrekt uddannet samt efteruddannet

Mange års erfaring

Med de mange behandler vi har i huset, er der naturligvis mange års erfaring at trække på. Det giver os en viden og kompetence som er unik og ikke findes mange steder

Individuel rådgivning

Hos os er du ikke bare et nummer og bliver sat i en kasse. Dit problem er unik, da din krop er unik. Derfor vil du altid få en individuel plan der passer lige præcis til dine udfordringer. Hos os er intet bare en standart løsning.